Międzypokoleniówka: O formach przyjmowania Komunii Świętej

W najnowszym odcinku Międzypokoleniówki pojawia się gość szczególny: ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz diecezji legnickiej.

Patrycja Hurlak i Hanna Hurlak rozmawiają z biskupem o formach przyjmowania Komunii Świętej, o tym, z czego one wynikają i jakie mają znaczenie.

Zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa pojawiło się wiele dyskusji na ten temat: czy przyjmować Eucharystię do ust, czy na rękę, itd. Biskup Kiernikowski odpowiada na te pytania i wyjaśnia sens Komunii Świętej.