Międzypokoleniówka: O „Międzypokoleniówkowym” 2021 roku

Początek roku to czas podsumowań i refleksji. Hanna i Patrycja Hurlak w dzisiejszym odcinku podsumowują czas „międzypokoleniówkowy ” obejmujący miniony rok 2021. Nie zabraknie podziękowań, statystyk i życzeń. Dziękujemy, że jesteście z nami i liczymy, że kolejny rok przyniesie nam szanse na więcej spotkań, podróży i wzruszeń. Błogosławionego Nowego Roku 2022.

Podziękowania dla Polskiego Mniszka: https://mniszek.pl/

https://patrycjahurlak.pl/miedzypokoleniow…wkowym-2021-roku/