Międzypokoleniówka: Setny odcinek!

Tak, tak! To już setny odcinek „Międzypokoleniówki”! W związku z tym Hania i Patrycja Hurlak podywagują o słowie „sto”, „stówka” czy „setka”. Dziękujemy Wam, że już setny raz możemy gościć w Waszych domach :).

Podziękowania dla Polskiego Mniszka: https://mniszek.pl/

https://patrycjahurlak.pl/miedzypokoleniowka-setny-odcinek/